IMG_0867

Posted by & filed under blog.

Bho mo chiad chuimhne bha baile fearainn aig mo phàrantan – bó, caoraich, cearcan agus gàrradh. Gheibheamaid éisg bho ‘n chòbh le lìontan agus giomaich le cliabhan. Bha iomadh baile fearainn ‘sa choimhearsnachd an uair sin ach bha ‘ad uile…

Posted by & filed under blog.

Tha Oidhche Shamhna a’ tighinn dlùth a nis agus bidh tachartasan ann an iomadh baile ‘is coimhearsnachd. Mar eisimpleir bidh Oidhche nam Bòcan aig a’ Chlachan Ghàidhealach agus bidh Cuairt le Lòchran aig an Daingneach Louisburg. Bha Oidhche Shamhna aig…

Posted by & filed under blog.

The Order of Canada is the centrepiece of Canada’s honours system and recognizes a lifetime of outstanding achievement, dedication to the community and service to the nation. Cape Breton songwriter, musician and author Allister MacGillivray was recently named to the…

Posted by & filed under blog.

Rachel Davis is a gifted, hard working young Cape Breton Fiddler. Rachel first came to my attention in 2009 as the recipient of the Frank “Big Sampy” Sampson Award, which is sponsored by the Celtic Colours Festival Volunteer Drive’ers Association.…